Velkommen


Barnehage: Ny søknad / Søknad om overflytting / Endring av plass
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehageplass i menyen over. Det samme søknadsskjema benyttes ved søknad om overflytting til annen barnehage og endring av plasstørrelse. Du trenger ikke logge inn for å søke plass, søke overflytting eller endre plasstørrelse. Søkere bosatt utenfor Løten kommune må søke uten å være innlogget.

SFO: Ny søknad / Endring av plass
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk SFO-plass i menyen over. Det samme søknadsskjema benyttes ved søknad om endring av plasstørrelse. Du trenger ikke logge inn for å søke plass eller endre plasstørrelse. Søkere bosatt utenfor Løten kommune må søke uten å være innlogget.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID/BankID). Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad til barnehage eller SFO må du være innlogget.
NB! Det er ikke mulig å endre en barnehagesøknad i perioden fra 16. mars til 30. juni.

Tilbud om plass
Tilbud om plass vil bli sendt til oppgitt e-postadresse. For å svare på tilbud om plass, må du være innlogget med ID-porten (MinID/BankID). Dersom svar ikke foreligger innen fristen, vil tilbudet om plass bortfalle. Det er ikke mulig å svare på tilbud om plass etter at svarfristen er gått ut.

Si opp eksisterende plass
For å si opp en eksisterende plass må du være innlogget.